2023. december 1., péntek
Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat


A honlapra beérkező személyes és metaadatokat (e-mail címét, felhasználó nevét, egyéb adatait) a honlap tulajdonosa és a honlapot működtető informatikai rendszer - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Általános Adatvédelmi Rendelet GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásokra figyelemmel - a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával kezeli, mely adatokat nem tárolja el, nem készletezi, nem használja fel profilalkotáshoz, továbbá harmadik személyek felé nem szolgáltatja ki.


Büntető anyagi jogi óravázlatok
Copyright © Kubisch Károly     |     adatkezelési és adatvédelmi irányelv     |     tervezte: Caelum-Art Grafikai Stúdió